Členství v asociaci

Reprezentace českých studií v řadách našich členů a jejich zapojení je klíčová pro úspěšný rozvoj podmínek v České republice. Společně můžeme mnohé změnit.

Členem GDACZ se může stát každý český vývojář herního díla (fyzická nebo právnická osoba), který souhlasí se stanovami asociace, vyplní přihlášku a po schválení členství radou asociace uhradí členský poplatek.

Členský poplatek lze hradit v minimální výši 10 000 Kč a maximální výši 300 000 Kč dle kategorie členství a je výhradně určen na plnění činností asociace pro dosažení společně stanovených cílů a projektů. Zvolená výše je dobrovolná, vyšší financování však může významně podpořit úspěšnost našich aktivit. Výše příspěvku také ovlivňuje počet hlasů při hlasování na členských schůzích.

Přihlášku lze zaslat dvěma způsoby:

  • Vyplněnou přihlášku vytiskněte, podepiště a naskenovanou zašlete na info@gda.cz
  • Vyplněnou přihlášku pošlete prostřednictvím datové schránky subjektu na datovou schránku asociace: dkecf5f

Proč se stát členem

Image Icon

Aktivní účast v asociaci

Členové mohou směřovat aktivity asociace, mají volební právo, mohou být voleni do orgánů asociace a zapojovat se do pracovních skupin a také se účastnit dění v rámci Hospodářské komory.
Image Icon

Členství v Hospodářské komoře ČR

každý člen asociace se automaticky stává i členem Hospodářské komory ČR a členské příspěvky za členy hradí asociace dle platných podmínek HK.
Image Icon

Podpora účasti na zahraničních veletrzích

Při realizaci národních stánků a jiných forem podpory poskytujeme prioritní právo účasti našim členům. Organizovali jsme stánky na veletrzích Gamescom, Digital Dragons nebo korejský GStar.
Image Icon

Partnerské slevy

Prostřednictvím sítě našich partnerů poskytujeme členům slevy na tuzemské i zahraniční herní akce. V minulosti se jednalo například o Digital Dragons, Poznan Game Arena a GDS v Praze.
Image Icon

Medializace aktivit členů

Při kontaktu s médii věnujeme zvýšenou pozornost našim členům a jejich aktivitám a úspěchům. Mohou se také prezentovat v rámci kanálů asociace na sociálních sítích a webových stránkách.
Image Icon

Informační servis

Newsletter o aktivitách asociace, akcích a příležitostech v herním průmyslu. Skrze dotační radar upozorňujeme dotační programy ČR a EU. Členům poskytujeme přístup na Slack po vzájemnou komunikaci.