Projekt "DIGI HRY"

je financován Evropskou unií

Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím digi vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků,
která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.

Registrační číslo projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_101/0008463
Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 30.9.2025

Příjemcem je Asociace českých herních vývojářů, z. s.
Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských subjektů žadatele.

Financováno EU

Projekt "MAPOVÁNÍ oblasti herního vývoje"

je financován Evropskou unií

Realizuje se projekt Mapování oblasti herního vývoje,
zaměřený na podporu ve strategickém rozvoji kulturních a kreativních odvětví,
financovaný Evropskou unií – NextGeneration EU v rámci Národního plánu obnovy,
iniciativa Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.

Registrační číslo projektu: 0334000001
Doba realizace projektu: 1.1.2024 – 31.5.2025

Příjemcem je Asociace českých herních vývojářů, z. s.

Financováno EU next generation
Národní plán obnovy
Ministerstvo kultury logo