GameHighEd

Inovace a rozvoj vzdělávání herního průmyslu na univerzitách

GAMEHIGHED je iniciativa zaštítěná programem Erasmus+ zaměřená na rozvoj mezinárodní spolupráce univerzit ve vzdělávání v oblasti vývoje her. Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacích programů univerzit, vytvoření otevřených vzdělávacích materiálů (OER) a doporučení pro rozvíjení znalostí v oboru.

Česká asociace herních vývojářů je jedním z pěti hlavních partnerů společně se čtyřmi univerzitami:

 • Univerzita Kazimíra Velikého v Bydhošti (Polsko, hlavní koordinátor projektu)
 • Univerzita v Jyväskylä (Finsko)
 • Univerzita Karlova v Praze (ČR)
 • Univerzita v Bahçeşehiru (Turecko)
pasted image 2
GameHighEd
pasted image 4
pasted image 1

Hlavním cílem je vydat sadu výstupů (Intellectual Outputs dle klasifikace Erasmus+) s otevřenou, free-to-use licencí pro komerční i nekomerční účely (tzv. OER).

 • O1 – GAMEHIGHED report o stavu vzdělávání herního průmyslu v zapojených zemích
 • O2 – modelové vzdělávací osnovy pro bakalářský program Game Design & Development
 • O3 – OER podporující O2 (sylabus, vzdělávací plány apod.)
 • O4 – modelové vzdělávací osnovy pro magisterský program Game Research & Development
 • O5 – OER podporující O4
 • O6 – GAMEHIGHED Curriculum Framework: nástroj pro modelování herně-orientované kurikulum
 • O8 – Game Jam Handbook: handbook pro ogranizaci game jamů jako nástroje pro výuku
 • O9 – Game Jam Workshop: framework a materiály pro workshop cílený na přípravu na game-jam
 • O10 – GAMEHIGHED Companion: sada závěrečných shrnutí, návodů a doporučení

Novinky z projektu