Gamebadges

Skill Mapping and Micro-credentials for the Game Industry

Cílem projektu Gamebadges je navrhnout, otestovat a zavést celoevropský systém otevřených odznaků (mikrocertifikátů) založených na kompetencích, zaměřený na evropský herní průmysl a vzdělávání v oblasti her. Sytém bude transparentní, veřejný a založený na potřebách průmyslu. Asociace českých herních vývojářů je jedním z partnerů projektu.

Projekt Gamebadges podrobně rozebere profese související s herním průmyslem – od designu her, programování a umění až po řízení komunity a obchodní dovednosti – na jasně definované kompetence. S pomocí odborníků z průmyslu a vzdělávacích institucí bude vytvořena mapa kompetencí pokrývající celou škálu profesí v herním průmyslu. Tato mapa bude veřejně k dispozici.

Kromě toho budou vytvořeny digitální otevřené odznaky zmapovaných profesí, a to ve třech úrovních dovedností – bronzová, stříbrná a zlatá. Výsledné otevřené odznaky mohou využít jak herní studia, tak vzdělávací instituce k měření a prezentaci dovedností v oblasti vývoje her. Tři partneři projektu také pilotně zavedou kurzy pro získání stříbrných odznaků pro lektory a profesionály z řad přidružených partnerů.

Vzhledem k tomu, že herní průmysl je relativně novým sektorem, chybí mu formální standardy pro běžné profese v oboru. To vedlo k situaci, kdy se názvy, pojmy a úlohy profesí mohou v průmyslu výrazně lišit. Projekt Gamebadges vytváří standardizovaný rámec názvů a kompetencí pro profese související s vývojem her.

Projekt má tři hlavní výstupy:

  1. Mapa kompetencí pro profese v herním průmyslu – bezplatný online nástroj dostupný pro všechny
  2. Otevřené odznaky pro profese v herním průmyslu, ve třech úrovních kompetencí (bronzová, stříbrná a zlatá)
  3. Šest pilotních kurzů odznaků stříbrné úrovně pro lektory a profesionály (přidružených) partnerů projektu

 

Projekt Gamebadges probíhá od února 2024 do ledna 2027. Projekt koordinuje Metropolia University of Applied Sciences (Finsko).

Partneři projektu:

 

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

projekt Gamebadges

Novinky z projektu