Jsme nezisková organizace reprezentující herní průmysl

Naší misí je chránít zájmy herních vývojářů a podporovat růst herního průmyslu

Český herní průmysl tvoří přibližně 120 herních společností, ve kterých pracuje zhruba 2100 vývojářů. V roce 2020 dosáhl obrat českých herních společností přes 5,3 mld. Kč. Odhad za rok 2021 je 5,8 mld. Kč. Až 95% zákazníků  je přitom ze zahraničí a české videohry jsou tak klíčovým exportním artiklem naší země. Vzhledem k velikosti České republiky se tím řadíme na špičku v regionu střední a východní Evropy. Zároveň drtivá většina herních firem je v soukromém vlastnictví původních českých zakladatelů.

Systematická podpora státu je ovšem nadále nedostatečná. Existuje také málo oborů zaměřených na oblast počítačových her a počet absolventů nestačí trvalému růstu odvětví. V roce 2018 jsme tedy vznikli s jednoznačným cílem sjednotit český herní průmysl a zlepšit podmínky pro vývoj počítačových her u nás.

Změnili jsme již mnoho, ale v úsilí neustáváme

Řešíme strategické projekty
  • V sekci Kulturně kreativní průmysly (KKP) hospodářské komory se zasazujeme o efektivní komunikaci se státem, spuštění projektu mapování odvětví, mapování dotačních možností a propagaci odvětví státní správě, odborné i obecné veřejnosti.
  • Členstvím v Evropské herní federaci (EGDF) prosazujeme naše zájmy na evropské úrovni. Řešíme otázku legislativy GDPR, směrnice o autorském právu, ochrany mladistvých či problematiku lootboxů. Společně s dalšími asociacemi členských států jsme navrhli systém sběru dat z herního průmyslu na celoevropské úrovni.
  • V rámci Pražské inovační platformy řešíme vznik kreativního centra v Praze, které má poskytnout dostatečný prostor pro vzdělávací aktivity herních oborů, prostory pro inkubátor, co-working a herní startupové firmy.
  • Na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsme prosadili výzvu na podporu výzkumu a vývoje nových technologických řešení při tvorbě počítačových her. Připravujeme také další podklady pro konkrétní realizaci v rámci operačního programu OPPIK. Zároveň jednáme o možném vzniku dotační podpory de minimis na vývoj herních prototypů.
  • Zapojili jsme se do přípravy Strategie rozvoje a podpory Kulturně kreativních průmyslů a prosadili jsme začlenění oblasti Vývoje počítačových her jako důležitého odvětví, jehož směrem bude podpora Ministerstva kultury směřována v letech 2021 až 2030.
Podporujeme vzdělávání a profesní rozvoj
  • Jsme hlavním partnerem projektu GameHighEd, kde ve spolupráci se čtyřmi evropskými univerzitami z ČR, Polska, Finska a Turecka připravujeme podklady pro zavedení nových univerzitních oborů herního vývoje. Projekt je financován z evropského fondu Erasmus+ s celkovým rozpočtem 380 000,- EUR.
  • Zajistili jsme zápis tří profesí do Národní soustavy kvalifikací. Pozice herní designér, herní producent a 3D herní výtvarník nyní stát oficiálně identifikuje a lze z nich skládat státní zkoušku, vypisovat rekvalifikační kurzy, registrovat živnostenské oprávnění a dokáže s nimi pracovat také Úřad práce.
Budujeme silné partnerské vztahy i v zahraničí
  • Realizujeme národní stánky na zahraničních veletrzích, které umožňují zvýhodněné podmínky pro účast českým herním studiím. Účast studií jsme podpořili na veletrzích Gamescom v Německu, Digital Dragons v Chorvatsku i na Poznan Game Area v Polsku a Korejském veletrhu GStar.
  • Zúčastnili jsme se diplomatických misí v Londýně i na půdě Evropského parlamentu Bruselu. Ve spolupráci s Magistrátem města Prahy, Ministerstvem zahraničních věcí, příslušnými ambasádami a zahraničními univerzitami jsme naopak realizovali několik zahraničních misí zástupců herních společností a členů akademické obce do České republiky.

Členové rady

Předseda
Member Image

Pavel Barák

pavel.barak@gda.cz

Členství

Členem GDACZ se může stát každý český vývojář herního díla (fyzická nebo právnická osoba), který souhlasí se stanovami asociace, vyplní přihlášku a po schválení členství radou asociace uhradí členský poplatek.

Kontakty