O Asociaci

Asociace českých herních vývojářů je nezisková organizace reprezentující herní průmysl.

Český herní průmysl

V dnešní době tvoří český herní průmysl přibližně 70 herních společností, ve kterých pracuje okolo 1500 vývojářů. To je vzhledem k velikosti České republiky vysoké číslo, které nás v regionu střední a východní Evropy řadí na špičku v rozvinutosti tohoto odvětví. Zároveň drtivá většina herních firem je v soukromém vlastnictví původních českých zakladatelů.

Herní průmysl je výrazně exportní odvětví, kdy 99% odbytu českých her je v zahraničí. Ve spojení s vysokou kvalitou a úspěchy domácích titulů je tak česká herní produkce dobře známá na zahraničních trzích a propaguje dobré jméno České republiky. V současnosti představují české hry největší kulturní exportní artikl Česka.

Z globálního pohledu je toto odvětví v obrovském růstu, kdy tržby herního průmyslu překonaly filmový i hudební průmysl dohromady. Přesto je herní oblast stále vnímaná jako okrajové odvětví. Tuto situaci bychom rádi prostřednictvím naší asociace změnili a chtěli tak zvýšit povědomí nejen u odborné veřejnosti, ale i obecně ve společnosti. Kompletní informace o stavu herního vývoje v České republice najdete v náší studii České počítačové hry.

Sdružujeme subjekty, mezi které patří největší a nejúspěšnější studia v herním průmyslu, stejně jako začínající společnosti.
  • sbíráme a publikujeme data o průmyslovém odvětví her v ČR
  • pomáháme realizovat projekty prospěšné pro českou herní scénu
  • pracujeme na zlepšování podmínek pro vývoj her v ČR
  • jednáme s vládními resorty vzdělávání, průmyslu, kultury a zahraničí
  • usilujeme o ochranu a prosazování zájmů svých členů

Struktura Asociace

O směřování asociace rozhodují všichni její členové a na její fungování dohlíží sedmičlenná rada. Výkonnou složku pak zastupuje volený předseda.

Členové rady
geewa
Předseda
Member Image

Pavel Barák

pavel.barak@gda.cz

Členství

Členem GDACZ se může stát každý český vývojář herního díla (fyzická nebo právnická osoba), který souhlasí se stanovami spolku a vyplněnou přihlášku zašle na adresu info@gda.cz