Studie herního průmyslu

Průběžně vyhodnocujeme stav herního průmyslu v české republice

Monitoring herního průmyslu je klíčovým projektem asociace, který si klade za cíl komplexně představit odvětví počítačových her, jeho ekonomickou podstatu, význam, specifika a přínosy hospodářství a společnosti. Její výsledky pomáhají směřovat vývoj průmyslu, identifikovat vhodná místa podpory a usnadňuje také komunikaci s veřejným sektorem.

Český herní průmysl je nezbytnou součástí kultury

Po letech růstu čeká český herní průmysl pokles

V roce 2022 dosáhl obrat českých herních společností přes 7,5 mld Kč, což je od roku 2020 nárůst o 17 %. Vzhledem k aktuální situaci v herním odvětví ve světě i u nás, se za rok 2023 odhaduje stagnace obratu nebo mírný pokles.

Obrat českých herních společností
Podíl exportu

Český herní průmysl jako rovnocenný partner světových lídrů

Aktuálně je v herním průmyslu zhruba 180 studií, z nichž většina se nachází v Praze (54 %) a Brně (21%). České herní společnosti se drží na špičce se světovými lídry a české počítačové hry sklízí velké úspěchy ve světě. Odvětví je silně proexportní, až 98 % zákazníků je ze zahraničí, zejména z USA, Německa, Velké Británie, Ruska a Číny.

Nedostatek zaměstnanců ovlivňuje i zábavní sektor

Herní průmysl v České republice zaměstnává více než 2 600 pracovních míst, z čehož největší podíl tvoří programátoři (21 %) a grafici (19 %). Každoročně se přitom otevře min 400 nových pracovních příležitostí. Přes 60 % společností však uvádí, že jim zaměstnanci chybí. Existuje také málo oborů, zaměřených na oblast počítačových her a počet absolventů tak nestačí trvalému růstu průmyslu. Studia se proto obrací i na zahraniční pracovní trh. Více než polovina z nich zaměstnává alespoň jednoho cizince, převážně z členských států EU a celkový podíl zaměstnanců ze zahraničí v herních firmách tvoří 36 %.

Vlastnictví herních společností

Český herní průmysl vyniká svou soběstačností a nezávislostí

Pro začínající firmy jsou klíčoví investoři a přístup ke kapitálu. Hlavním zdrojem financování jsou však vlastní prostředky. Téměř polovina studií je kompletně financována z vlastních zdrojů a jen 19 % obdrželo investici. 14 % studií také využilo formy nefinanční podpory jako účast na veletrzích či inkubační program, řadu z těchto programů podporovala či přímo organizovala Asociace českých herních vývojářů.

Gaming přináší do ekonomiky více, než filmová produkce

Herní průmysl je významnou součástí a tahounem digitální ekonomiky, kdy digitální distribuce her významně roste a již převýšila distribuci v kamenných prodejnách. Řadí se také mezi kulturní a kreativní průmysly a svou velikostí mnohonásobně převyšuje obrat české produkce filmů. Systematická podpora státu je ovšem nadále nedostatečná. Je třeba přijmout balík komplexních opatření a nástrojů podpory především v oblasti vízových programů, přímé a nepřímé podpory začínajících firem a dlouhodobé podpory specializovaného vzdělání.

Velikost studii

„Jelikož je herní průmysl významným sektorem ekonomiky, potřebuje i toto odvětví podporu v rámci vzdělávání, investic a v neposlední řade i financování. Zájem o gaming neustále roste a do budoucna se očekává, že nadále růst bude. Abychom však tento trend udrželi a využili plný potenciál oboru, potřebujeme větší podporu ze strany státních orgánů.

Asociace českých herních vývojářů v tomto směru aktivně spolupracuje se státními orgány a usiluje o širší podporu herního průmyslu. Máme tak možnost své potřeby přímo komunikovat a na rozvoji podnikatelského prostředí se aktivně podílet. Hlavním cílem je společně se zasadit o rozvoj vzdělávacích programů pro budoucí vývojáře, zlepšit podmínky pro vývoj her v ČR a významně přispět k růstu tohoto odvětví.“

Pavel Barák

Předseda asociace

Novinky z projektu