Bře
Asociace

Best practices ohledně COVID-19 určené herním studiím

Tato doporučení byla připravena evropskou asociací herního průmyslu (EGDF). 1) Public Summary COVID19 – keep calm and carry on Currently social media has become a hotbed of misinformation related to COVID-19. Keep calm and rely on information and recommendation from official sources. WHO recommendation for the basic protective measures https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public WHO guidelines for mass gatherings…

Bře
Asociace, Činnosti

Výoroční zpráva asociace pro rok 2019

Rok 2019 byl pro asociaci velmi významný. Přivítali jsme mezi členy řadu českých herních společností, navázali jsme spolupráci s mnoha novými partnery, posílili spolupráci také s těmi stávajícími a realizovali jsme hned několik perspektivních projektů. O aktivitách asociace jsme vydali výroční zprávu, která shrnuje nejvýznamnější projekty a činnosti v uplynulém roce. Naší nejvýznamnější prioritou v…

Bře
Asociace, Činnosti

Stali jsme se součástí mezinárodního programu GameHighEd

GAMEHIGHED je iniciativa zaštítěná programem Erasmus+ zaměřená na rozvoj mezinárodní spolupráce univerzit ve vzdělávání v oblasti vývoje her. Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacích programů univerzit, vytvoření otevřených vzdělávacích materiálů (OER) a doporučení pro rozvíjení znalostí v oboru. Česká asociace herních vývojářů je jedním z pěti hlavních partnerů společně se čtyřmi univerzitami: Univerzita Kazimíra Velikého…

Led
Asociace, Činnosti

Aktualizace dat herního průmyslu 2020

Pro letošní rok připravujeme aktualizaci dat o herním průmyslu v rámci naší studie České počítačová hry. Proběhne nový sběr dat, který se snažíme realizovat s co nejpřesnějším seznamem aktivních herně vývojářských subjektů – studií, jejichž hlavní činností je vývoj her. Přesnou definici subjektů pak ve studii popisujeme v následujících bodech: Primárním předmětem podnikání musí být vývoj…

Srp
Asociace

Čeští vývojáři se představí na národním stánku Gamescom 2019

Mezinárodní veletrh Gamescom v Kolíně nad Rýnem každoročně přivítá hráče, fanoušky i herní vývojáře z celého světa. Česká republika svou přítomnost posiluje také prostřednictvím národního stánku, kde se v rozmezí 20. až 22. srpna představí celkem sedm českých herních studií a jejich fascinujících titulů. Pokud máte na veletrh namířeno, nezapomeňte zavítat do sekce E-059g v…