Bře
Monitoring

Ve spolupráci s Institutem pro digitální ekonomiku (www.digitalniekonomika.cz) a za podpory kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA (www.kreativnievropa.cz) jsme zrealizovali rozsáhlou studii o stavu herního vývoje v České republice. Kompletní studie s názvem „ČESKÉ POČÍTAČOVÉ HRY – Vývojáři počítačových, konzolových a mobilních her v České republice v roce 2019“ je k dispozici ke stažení, hlavní závěry pak jsou:

 • Sektor počítačových her se zabývá vývojem, výrobou a prodejem specializovaného soft- ware, který kombinuje technologie, umění a obchod. A to od jednoduchých interaktivních drobných her pro mobilní telefony až po rozsáhlé audiovizuální interaktivní světy. V Česku je 76 společností, které se zabývají vývojem počítačových her, zároveň jsme ojedinělí výrazným počtem domácích herních firem, jen 7 % je pobočkou zahraniční firmy.
 • Herní průmysl je dnes významnou součástí a tahounem digitální ekonomiky, kdy digitální distribuce her významně roste a již převyšuje distribuci klasickou. Obrat herního průmyslu ČR v roce 2017 byl 2,26 mld. Kč, což je více než dvojnásobek obratu české filmové produkce (film a televize); pro rok 2018 se díky výraznému úspěchu několika herních titulů očekává 34% růst obratu na hodnotu přes 3 mld. Kč.
 • Zároveň jsou počítačové hry oborem podnikání, který řadíme mezi kulturní a kreativní průmysly. Je příkladem faktu, že umění v kombinaci s nejnovějšími technologiemi může generovat vysokou přidanou hodnotu svých finálních produktů. Růst odvětví byl mezi lety 2015 až 2017 v průměru 15 %.
 • Počet lidí pracujících ve vývoji her činil v roce 2018 téměř 1500 pracovníků, přitom přes 60 % herních společností chybí zaměstnanci.
 • Až 45 % vývojářských studií zaměstnává alespoň jednoho cizince, převážně z členských států EU; nízký podíl cizinců mimo Evropskou unii vysvětluje složité zaměstnávání pracovníků ze třetích zemí.
 • Pro začínající firmy jsou klíčoví investoři a přístup ke kapitálu. Primárním zdrojem finan- cování tvorby her jsou přitom vlastní prostředky – 56 % společností je 100% financováno z vlastních zdrojů, jen 24 % obdrželo investici a 12 % společností využilo nefinanční podporu (účast na veletrhu, inkubační program).
 • Česká herní studia drží velice dobře krok se světovými lídry a české počítačové hry se stávají silným exportním artiklem České republiky. Podíl exportu se u většiny firem pohybuje mezi 90–99 %
 • Přesto, že podpora státu v této oblasti zatím chybí, proslavily počítačové hry Česko ve světě. Mezi hlavní exportní země nebo země, kde je hra stažena či koupena prostřednictvím distribuční platformy jsou: USA, Německo, Velká Británie a Rusko.
 • V roce 2018 bylo v ČR vytvořeno 31 her, v posledních čtyřech letech česká vývojářská studia vydala 136 her (2015–2018). Vývoj her pro PC a konzole (67 %) nadále převládá nad vývojem pro mobilní platformy, kterým se dnes věnuje více než polovina studií (61 %).
 • Vzdělání v oboru počítačových her je na počátku, evidujeme pouze tři obory studia zaměřené přímo na tuto oblast.
 • Je potřeba systematická podpora vývoje počítačových her, stát by měl přijmout balík komplexních opatření a nástrojů podpory, reflektující specifické potřeby tohoto průmyslu. Především v oblasti vízových programů, přímé a nepřímé podpory začínajících firem a dlouhodobé podpory specializovaného vzdělání.

Related Posts