Říj
Asociace, Kultura, Monitoring, Novinky

Program Kreativní Evropa ve své současné podobě končí a v roce 2021 začíná jeho další programové období, které bude trvat až do roku 2027. Ještě než nový program vstoupí v platnost, musí být jeho návrh schválen Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministři kultury členských států EU).

Řada jednání o cílech programu, prioritách a aktivitách, které bude Kreativní Evropa v novém období podporovat, už úspěšně proběhla. Program Kreativní Evropa zůstane i nadále samostatným programem, bylo navrženo zvýšení jeho rozpočtu o 17 %, na 1, 642 mil. EUR. V současné době jsou další z rozhodnutí Evropského parlamentu pozastavena. Evropská komise pracuje na jejich obnovení, aby přechod mezi programovými obdobími proběhl hladce a mohly vyjít první výzvy.

Kreativní Evropa MEDIA bude pokračovat i nadále v podpoře současných úspěšných aktivit – jako je vývoj, distribuce, vzdělávaní apod. V současné době však nevíme, kdy vyjdou nové výzvy, ani jak
přesně budou nastaveny jejich podmínky.

Aktuální informace a více podrobností o návrhu nového programu Kreativní Evropa najdete zde:
https://www.kreativnievropa.cz/kreativni-evropa-po-roce-2020/.

Related Posts