Bře
Asociace, Činnosti

Rok 2019 byl pro asociaci velmi významný. Přivítali jsme mezi členy řadu českých herních společností, navázali jsme spolupráci s mnoha novými partnery, posílili spolupráci také s těmi stávajícími a realizovali jsme hned několik perspektivních projektů. O aktivitách asociace jsme vydali výroční zprávu, která shrnuje nejvýznamnější projekty a činnosti v uplynulém roce.

Naší nejvýznamnější prioritou v loňském roce byla podpora vzdělávání a zaměstnanosti.  Realizujeme projekt z fondu Erasmus+ na podporu a rozvoj nových herních oborů na vysokých školách,  jednáme s Magistrátem města Prahy o realizaci vzdělávacích aktivit pro rok 2020 s rozpočtem ve výši 2 mil. Kč a pod asociací vzniká také pracovní skupina, složená ze zástupců z praxe i akademické sféry, která má za úkol zlepšit podmínky a úroveň vzdělání oborů, relevantních pro herní průmysl.

Byli jsme také velmi aktivní v rámci podpory exportu a medializace českých herních studií. Našich národních stánků na konferencích Gamescom a Digital Dragons, Poznan Game Arena a G-Star se zúčastnilo dohromady šestnáct studií za velmi výhodných podmínek.  Díky studii „České počítačové hry“ a cen Česká hra roku, jejímž jsme se stali partnerem, se podařilo přitáhnout pozornost médií a popularizaci odvětví.

Děkujeme našim partnerům za spolupráci, díky které se nám daří naplňovat naše společné cíle v rozvoji českého herního průmyslu. Věříme, že rok 2020 bude ještě úspěšnější.

 

 

Related Posts