Dub
Novinky, Tisková zpráva

Na konci března letošního roku podnikla Evropská federace herních vývojářů průzkum ohledně možných dopadů na podniky v herním průmyslu v důsledku pandemie COVID-19. Do průzkumu se zapojilo celkem 239 studií, zhruba 5% z celkového počtu 5000 herních studií v Evropě. EGDF uvádí, že tento vzorek je poněkud malý, ale strukturu průmyslu reprezentuje věrohodně.

Průzkum poukázal, že pro většinu studií (43%) je situace v důsledku pandemie horší, než obvykle. Podobné množství studií (38%) však uvedlo, že je situace naopak lepší. Největší dopady má pandemie na malá studia, která usilují o získání financí na svůj provoz od investorů. Kvůli uzavření či odsunutí veřejných akcí je pro ně tato možnost mnohem hůře dostupná. Střední a větší studia pak zápasí především s nedostatkem pracovních sil, sníženou produktivitou a odkladem termínů vydání. 28% těchto studií uvádí, že mohou mít problémy udržet provoz v průběhu příštích šesti měsíců. Zejména vysoce specializovaná pracovní síla je významně závislá na možnosti cestovat.

Studia ze západní a jižní části Evropy se k situaci staví obecně kritičtěji, přičemž studia severských zemí jsou nejvíce optimistické. Tyto rozdíly mohou být způsobeny také tím, že pandemie v západních a jižních částech Evropy byla obecně silnější. V roce 2019 Německá vláda také spustila fond o celkové výši 50 milionů eur na podporu her v jehož důsledku je v zemi v tuto chvíli vysoký počet menších studií, které mohou spoléhat na další zdroje financování.

V reakci na výsledky průzkumu EGDF navrhla pět iniciativ na podporu herního průmyslu:

  • Zvýšení flexibility ve veřejné správě, jmenovitě nepožadovat navrácení financí určených na účast na konferencích, které byly v důsledku pandemie zrušeny.
  • Zvýšení minima na podporu malých a středních podniků z veřejných zdrojů z 200 tisíc eur na 400 tisíc.
  • Zmírnění podmínek pro krachující podniky a zavedení či zvýhodnění podmínek pro účelové půjčky určené těmto podnikům.
  • Rozvíjet obchodní mise v druhé polovině roku 2020 a první polovině roku 2021 pro posílení schopností získávat investice menším podnikům.
  • Zvýšení financování startupů z veřejných zdrojů v reakci na snížený počet investic od soukromých investorů.

Pro podporu studií EGDF pořádá také vlastní online akci – European Gaems Bizdev Gathering, který se uskuteční 13-14 května. Registrace je 35 eur (bez daně) a přihlásit se lze na https://www.egbg.eu/.

Další podrobnosti byly zveřejněny také na portálu Games Industry Biz v angličtině zde.

Related Posts