Říj
GameHighEd, Novinky

V projektu GameHighEd jsme se posunuli blíže k významnému milníku – ve spolupráci čtyř univerzit z Česka, Polska, Finska a Turecka, vznikla velká část studijních plánů a další nezbytné podklady k vytvoření bakalářského studijního programu pro herní design.

Nyní se obracíme také na odbornou veřejnost. Je velmi důležité zohlednit současné potřeby praxe a zpětná vazba profesionálních herních vývojářů je tak pro budoucí obor zcela zásadní. Podklady se připravují ke všem třinácti zaměřením studijního oboru a oceníme zpětnou vazbu k jakékoli jeho části – každý se může zaměřit jen na tu část, která je mu nejbližší.

Zájemci nás mohou kontaktovat e-mailem. Obratem poskytneme všechny podklady a také formulář zpětné vazby. Budeme rádi, pokud vyjádříte svůj zájem podílet se na vzniku nového herního oboru, abychom se na Vás mohli obrátit. Vaše podněty nám významně pomohou zlepšit kvalitu výstupů a lépe reflektovat herní průmysl a jeho situaci. Velmi si vážíme veškeré podpory a pomoci!

Děkujeme všem, kteří se zapojí.

Více informací o projektu můžete sledovat na webových stránkách asociace, či na oficiálních webových stránkách projektu GameHighEd.

GAMEHIGHED je iniciativa zaštítěná programem Erasmus+  zaměřená na rozvoj mezinárodní spolupráce univerzit ve vzdělávání v oblasti vývoje her. Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacích programů univerzit, vytvoření otevřených vzdělávacích materiálů (OER) a doporučení pro rozvíjení znalostí v oboru. Česká asociace herních vývojářů se účastní projektu společně s univerzitami z Česka, Polska, Finska a Turecka.

 

Related Posts