Kvě
GameHighEd

Iniciativa GameHighED vydala předběžnou verzi druhého z deseti plánovaných výstupů. Jeho cílem je sestavit modelové osnovy pro bakalářský program v oboru vyprávění a game design. Obor by měl rozvinout znalosti studentů v oblastech game designu, psychologie, tvůrčího psaní, audiovizuálního designu, finanční a právní gramotnosti, produkce a podnikání v herním průmyslu. Program je navržen v souladu s kreditovým systémem ECTS a předkládá návrhy předmětů, jejich rozsahu, obsahu a náročnosti.

Výstup je momentálně ve fázi návrhu a sběru připomínek veřejnosti. Svou zpětnou vazbu můžete poskytnout prostřednictvím partnerského programu. Iniciativa je otevřená spolupráci zejména se vzdělávacími institucemi, učiteli, akademickou sférou i odborníky z herního průmyslu. Více informací k partnerskému programu naleznete zde (EN).

V dalším výstupu se bude iniciativa zaměřovat na vytvoření sylabů a vzdělávacích plánů pro 13 navržených kurzů:

 • First Steps in Game Design
 • Story / Scenario Design
 • Intro to Player Psychology
 • Analog Game Design
 • Game Project Management 1
 • Game Psychology & HCI
 • Game Development Tools
 • Digital Game Literacy
 • Digital Game Development 1
 • Digital Game Development 2
 • Visual & Audio Design
 • Game Business & Monetization
 • Narrative Media Studies 1

 

GAMEHIGHED je iniciativa zaštítěná programem Erasmus+  zaměřená na rozvoj mezinárodní spolupráce univerzit ve vzdělávání v oblasti vývoje her. Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacích programů univerzit, vytvoření otevřených vzdělávacích materiálů (OER) a doporučení pro rozvíjení znalostí v oboru. Česká asociace herních vývojářů se účastní projektu společně s univerzitami z Česka, Polska, Finska a Turecka.

Oficiální stránky programu GAMEHIGHED.

 

Related Posts