Dub
GameHighEd

Projekt na podporu rozvoje herního vzdělání GAMEHIGHED, ve kterém je naše asociace jedním z pěti hlavních partnerů, vydal první z řady plánovaných projektových výstupů. V dokumentu se zabývá stavem vzdělávání v zapojených zemích a zhodnocuje situaci na partnerských univerzitách i ve spolupráci se zástupci herních studií.

Za Českou republiku se programu účastní naše asociace společně s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy pod vedením magisterského vzdělávacího programu Gamedev CUNI a fakultního spin-offu Charles Games. Program CUNI se zaměřuje na podporu game jamů a široké spolupráce s průmyslem i dalšími fakultami a univerzitami (Západočeská univerzita, UMPRUM, FAMU, Filozofická fakulta UK), aby vytvářela multioborové prostředí. Právě široký rozptyl dovedností potřebný pro herní průmysl společně s tlakem na specializaci absolventů je vnímán jako velká výzva ve vzdělávání.

Obecně se stejně jako v ostatních partnerských zemích vzdělávací ekosystém potýká s nedostatkem pedagogů a univerzitních zaměstnanců a také nedostatečným financováním vzdělávacích programů. Česká republika navíc zaostává v legislativní podpoře stážových programů, které jsou pro české studenty omezené. Do budoucna by tedy měla vzniknout snaha tyto bariéry snížit a usilovat také o zavedení programů na bakalářské úrovni.

Naše asociace usiluje v rámci iniciativy Gamehighed o propojení mezi akademií a průmyslem tak, aby došlo k co největšímu souladu potřeb. Díky silnému zastoupení našich členů máme unikátní přehled o potřebách herního průmyslu a můžeme tak adekvátně reflektovat možnosti herních studií. Klíčovou je disproporce mezi počtem více než 200 hledaných nových pracovníků herním průmyslem a počtem absolventů generovaných herními obory na univerzitách, které čítá pouze několik desítek absolventů ročně. V kombinaci se zdlouhavým procesem zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU je růst herního průmyslu výrazně zpomalován.

Jyväskylská univerzita ve Finsku figuruje na trhu, který je díky úspěchu společností Supercell a Rovio silně orientován na mobilní hry. Působí zde také silná startupová scéna a rozsáhlý ekosystém hubů a inkubátorů.

Bahçeşe-hir University v Turecku se díky vzniku Game Labu podařilo spojit komunitu herních vývojářů a akademiků nejen v Istanbulu. Hodnotí také pozitivně svou zkušenost se vzdělávacím přístupem Bauhaus modelu, který implementují prostřednictvím workshopů vedených profesionály. Potýkají se však s velkým odlivem absolventů do zahraničí.

Kazimierz Wielki University v Polském Bydhošti má dlouholetou praxi s bakalářským programem Herní studia a design (Gamedec). Zaměřují se zejména na herní design a orientaci na rozsáhlé stážové programy a game jamy, díky kterým absolventi programu nabývají významné praktické dovednosti.

Obecně spolupráce přispěla k navázání dohod v rámci programu Erasmus a přispěla ke zviditelnění příležitostí studentům, kteří se těchto výměnných programů účastní. Spinoff Charles Games také výrazně nadchnul zahraniční univerzity a inspiroval je k podobným aktivitám. Dalším krokem iniciativy Gamehighed bude sestavení osnov bakalářského programu pro game design a herní vývoj.

GAMEHIGHED je iniciativa zaštítěná programem Erasmus+  zaměřená na rozvoj mezinárodní spolupráce univerzit ve vzdělávání v oblasti vývoje her. Hlavním cílem projektu je inovace vzdělávacích programů univerzit, vytvoření otevřených vzdělávacích materiálů (OER) a doporučení pro rozvíjení znalostí v oboru. Česká asociace herních vývojářů se účastní projektu společně s univerzitami z Česka, Polska, Finska a Turecka.

Oficiální stránky programu GAMEHIGHED.

 

Related Posts