Pro
Asociace

Zástupci asociací videoherního průmyslu z devíti zemí střední a východní Evropy utužili své vztahy v rámci mezinárodní spolupráce. Během konference Game Developers Session v Praze bylo podepsáno memorandum o spolupráci, díky kterému se skupina kooperujících zemí rozšířila už na 11 členů. Cílem této formální dohody je posílit vazby mezi evropskými herními vývojáři, podpořit vzájemnou výměnu informací, znalostí, zkušeností a vylepšit obraz stejně jako konkurenceschopnost tohoto regionu v rámci světových trhů.

„Střední a východní Evropa je relativně velká a důležitá část globálních trhů, nicméně stále je západními zeměmi z pohledu médií, investorů či vydavatelů nedoceněna. Pokud se podíváme na země kooperující pod tímto memorandem, tak sdružujeme více než 1000 studií s více než 25 000 herními vývojáři. Náš region přináší každý rok kulturně velmi zajímavé hry a prakticky každá země má své success story, přičemž naše hry pokrývají velké spektrum žánrů i technologických postupů, říká zakladatel a člen rady asociace Indie Games Poland Jakub Marszalkowski.

Prvotní verze tohoto memoranda byla podepsána minulý rok v polské Poznani. Iniciátorem byla organizace Indie Games Poland a mezi prvními signatáři byli zástupci asociací videoherního průmyslu z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Chorvatska a Moldávie. Tento rok byl ceremoniál podpisu memoranda organizován v Praze na pozvání Asociace českých herních vývojářů a nově rozšiřujícími signatáři byli zástupci herních průmyslů z Litvy, Slovinska, Běloruska, Rumunska a Bulharska. Všechny participující země se pak podílí i na organizace cen CEEGA – výročního ocenění pro nejlepší hry z tohoto regionu.

„Aktuální trend dramatického růstu a rozvoje herního průmyslu v našem regionu je velmi patrný. Hrám z ČR se ve světové konkurenci velmi daří, přesto stále vnímáme, že je tu velký potenciál růstu. Z tohoto důvodu je pro nás důležité spolupracovat s okolními zeměmi, sdílet vzájemně zkušenosti a znalosti a například po vzoru Polska přivádět k tomuto rozvoji i stát a vládu, s jejichž pomocí lze tento proces výrazně akcelerovat, uvádí Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů.

Podpisový ceremoniál a mezinárodní setkání zástupců videoherního průmyslu bylo podpořeno agenturou Czech Invest za oblast průmyslu a obchodu a organizací Kreativní Evropa MEDIA za oblast kultury. Jedním z nejbližších cílů této skupiny je právě rozšíření debaty se státním sektorem ohledně potřeb tohoto odvětví a možnostech podpory.

Related Posts