Bře
Asociace, Činnosti

Uplynulý rok 2020 začal jako každý jiný, aby se pak změnil v něco v čem se už rok všichni učíme pracovat, Asociaci nevyjímaje. I přes překážky, které pandemický lockdown připravil, se nám dařilo podílet na různých projektech, i tvořit nové. O našich aktivitách jsme vydali výroční zprávu, která shrnuje nejvýznamnější výsledky a činnosti v uplynulém roce. Níže vám představíme některé nejzajímavější projekty.

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA HERNÍ PRŮMYSL POMÁHÁ!

Během první vlny pandemie jsme zřídili charitativní sbírku na zajištění ochranných masek, plicních ventilátorů a ochranných prostředků pro zdravotnická zařízení, složky Integrovaného záchranného systému a odběrová centra. Celkem 370 tisíc Kč jsme předali ČVUT na výrobu ochranných masek COVMASK a VUT na výrobu čelních štítu CEITEC. Všem, kteří ve sbírce přispěli, děkujeme.

 

CZECH & SLOVAK GAMES WEEK

Jedním z bezpečně největších úspěchů byla akce na platformě Steam, která se zaměřovala na české a slovenské hry. Její organizace byla časově náročná, ale nakonec se do ní zapojilo přes 70 studií a v nabídce se díky nim ocitlo na 160 herních titulů. Akce měla pozitivní odezvu zúčastněných herních studií (i herních médií), proto ji budeme opakovat i v roce 2021.

 

 

Asociace a vzdělávání

ERASMUS+ PROJEKT GAMEHIGHED

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností, proto nám přišlo vhodné se do něj zapojit v rámci jednoho z projektů, které Erasmus+ zastřešuje. Účastníme se tak tříletého projektu GameHighEd, který má za cíl inovaci vzdělávacích programů univerzit. Výstupem budou kompletní materiály pro založení herního oboru kdekoliv v EU. Úkolem Asociace je poskytovat v projektu na vznikající materiály zpětnou vazbu z praxe. Více o projektu zde

KOMPETENCE 4.0

Zapojili jsme se do projektu MPSV, organizovaného Hospodářskou komorou, s názvem Kompetence 4.0. Cílem je zmapovat schopnosti, znalosti a kompetence relevantní pro budoucnost a na základě toho formovat podobu českého školství a vzdělávání od základního až po univerzitní. Sestavili jsme pracovní skupinu 17-ti odborníků, složenou ze zástupců herních firem, vzdělávacích a oborových organizací, zaměřenou pouze na herní průmysl, jako stěžejní reprezentaci kulturně kreativních průmyslů. Více o projektu zde.

 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům za spolupráci, díky které se nám daří naplňovat naše společné cíle v rozvoji českého herního průmyslu. Věříme, že rok 2021 bude ještě úspěšnější a budeme mít možnost potkat se i osobně na některé z herních akcí.

 

 

Related Posts