Zář
Novinky, Tisková zpráva

Zástupci čtrnácti českých studií specializovaných na vývoj her založili společnou Asociaci českých herních vývojářů (GDACZ) s cílem chránit a prosazovat zájmy místních tvůrců, spolupracovat s institucemi státní správy a podporovat rozvoj průmyslového odvětví her v ČR.

Český herní průmysl vyrostl a prosadil se nejen díky skvělým nápadům, nadšení a odvaze, ale také díky vzájemnému vzdělávání, spolupráci a soudržnosti vývojářů. K těmto hodnotám se hlásí i současní členové asociace, společnosti About Fun, Amanita Design, Beat Games, Bohemia Interactive, Craneballs, DIVR Labs, Dreadlocks, Gammosaur, Geewa, GoldKnights, Grip Digital, SCS Software, Wargaming Prague a Warhorse Studios.

“Asociace českých herních vývojářů zahájila svoji činnost dosud nejrozsáhlejším mapováním českého herního průmyslu, jehož výsledky zveřejníme v průběhu podzimu. Připravujeme také projekty podporující hledání a vzdělávání nových talentů, zviditelnění nezávislých tvůrců a mezinárodní i mezioborovou spolupráci,” představil nejbližší cíle předseda asociace Pavel Barák.

O směřování asociace rozhodují všichni její členové a na její fungování dohlíží sedmičlenná rada. Členem asociace se může stát každý český vývojář herního díla.

Related Posts